A felső-magyarországi bányászattörténeti útvonal interaktív adatbázisa

Csengő-bánya

Megközelíthetőség:

Telkibányától 3 km-re észak-keletre, a Kánya-hegy déli lábánál;

Koordináták:

É 48° 30,191’ ; K 21° 23,763’ ; 432 m tszf. ;

Kora:

valószínűleg a XVI. század elején nyitották ;

Jelenlegi állapota:

bejárata beomlott, meddőhányója jól felismerhető;

Leírás:

A helyszínen két jellegzetesen bányászati eredetű felszínformát láthatunk: a hegyoldalba mélyülő bevágást, előtte pedig a hegyoldalból kiemelkedő meredek oldalú, egyenes, lapos tetejű dombocskát, s bár benőtték a fák, alsó-meredek oldalában még jól látszik, hogy változatos anyagú törmelékből rakták össze, amely a Csengő-táróból származik.
Valószínűleg a XVI. század elején nyitották, és a bejárattól 22 m-re elért Jupiter-telér feltárására szolgált, amely itt agyagásványos kitöltésű, és nem tartalmaz hasznosítható ércet. 1955-ben azonban újranyitották és jelentősen meghosszabbították, így számos Kánya-hegyi telért keresztezett. A Csengő-bánya tárta fel a Lobkowitz-telérben a telérek alsó, magas hőmérsékletű zónájára jellemző galenites és szfalerites ólom-cinkérceket, melyek ezüsttartalma is számottevő.
A vágatok itt nagyrészt andezitben haladnak. A vulkáni kőzetek legjellemzőbb világos színű kőzetalkotó ásványai a földpátok. Az andezit eredetileg plagioklász-földpátokat tartalmazott. Az ércesedést is okozó forró oldatok azonban ezeket fémionjaik (kalcium, magnézium, nátrium) részbeni káliumra cserélésével káliföldpátokká alakították át. Ez az átalakulás, a kálimetaszomatózis a telkibányai ércesedés jellemző kísérőjelensége a teléreket tartalmazó mellékkőzetben. A mélyebb szinteken a földpátokat részben karbonátok helyettesítik, a kőzetüveg pedig kloritosodik: ez az elváltozás a zöldkövesedés.
A bánya meddőhányóján többféle kőzettípus fordul elő. Legnagyobb mennyiségben a magas káliumtartalmú, illetve a zöldkövesedett andezittel találkozhatunk, de agyagásványosodott és kovás telérdarabok is előfordulnak. A legtöbb kőzetdarab a pirit mállása nyomán kicsapódó vas-hidroxidoktól sárgás-vörösesbarna alapszínűvé vagy foltossá vált, de olykor még fémesen csillogó szulfidszemcsék is felfedezhetőek, főleg üde törésfelületeken.


   Hallgassa meg a leírást

   Nézze meg a fényképalbumot

   Nézze meg a helyszínről készített felvételeket

   Nézze meg a térképet