A felső-magyarországi bányászattörténeti útvonal interaktív adatbázisa

   Telkibánya földtana - A kőzetek kora